Naša autoškola vznikla 1. augusta 1990. Odvtedy naši inštruktori pripravili vyše 9 000 vodičov motocyklov, osobných i nákladných vozidiel.
Od roku 2016 sa špecializujeme na výcvik v osobných vozidlách pre žiadateľov od 17 rokov veku na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
Vodičské kurzy vykonávame v lone prírody vo vlastnom objekte s učebňou a cvičiskom v časti mesta SIHOŤ.
K U R Z Y


Najbližší voľný termín kurzu je 7. september 2024 za cenu 900 €
TERMÍNY ĎALŠÍCH KURZOV
3. august 2024 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 900 €) - obsadený
7. september 2024 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 900 €)
19. október 2024 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 900 €)
30. november 2024 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 900 €)
25. január 2025 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 1000 €)
TRVANIE KURZU
kurz trvá 4 mesiace (1,5 mesiaca teória a 2,5 mesiaca jazdy).

TEORETICKÁ VÝUČBA
prebieha každú stredu od 15.00 h do 17.30 h (spolu 6-krát) a každú sobotu  od 9.00 do 11.30 h (spolu 5-krát).
Celkom 11-krát po 3 vyučovacie hodiny. Teória zahŕňa prednášky o pravidlách cestnej premávky, o dopravných značkách
a dopravných situáciách. Prednášky oživujú 3D vizualizácie.

UČEBNICA
aktuálnu učebnicu každému žiakovi bezplatne požičiame v deň začatia kurzu.

BONUS AUTOŠKOLY V TEORETICKEJ PRÍPRAVE
našim žiakom poskytujeme bezplatný 7-mesačný prístup do virtuálnej učebne "Dobrý vodič"
(obsahuje celé učivo teórie vrátane skúšobných testov).

PRAKTICKÝ VÝCVIK
vykonávame denne od 7.30 h do 19.00 h a v sobotu od 7.30 h do 12.00 h.
Jazdy začíname až po ukončení teórie. Rozvrh hodín jázd dohodneme so žiadateľom podľa jeho časových možností.

KURZ PRVEJ POMOCI
vykonáva ho pre nás Slovenský červený kríž v sobotu od 8.00 h do 14.00 h za cenu 25 €.
Autoškola Vám naň vopred zabezpečí presný termín.

SKÚŠKY
sú mesačne 2-krát a ich termíny záväzne určuje okresný dopravný inšpektorát.
Na skúšku prihlasuje žiadateľa autoškola po absolvovaní vodičského kurzu.
P R I H L Á Š K A

PRIHLÁŠKA NA VODIČSKÝ KURZ
získate ju osobne v autoškole počas úradných hodín.
-
Odovzdáme Vám aj tlačivo
ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA,
ktorú musí pred nástupom do kurzu potvrdiť Váš lekár.
Preto je potrebné prísť po tlačivá v časovom predstihu.

ÚRADNÉ HODINY V KANCELÁRII
streda: od 15.00 do 17.30
štvrtok: od 14.00 do 17.30
sobota: od 09.00 do 12.00

REZERVOVANIE ÚČASTI TELEFONICKY
mobil: 0905 350 407
JUDr. Adriana Košťálová, manažérka autoškoly

 
PRIHLÁŠKA je dostupná TU ŽIADOSŤ je dostupná TU - vytlačiť obojstranne na 1 list


V O Z I D L Á
 

Škoda YETI Škoda FABIA Extra
Dacia SANDERO Škoda FABIA III
Nová Škoda FABIA KIA STONIC
Príves AMV


C E N A
AKTUÁLNA CENA KURZU SKUPINY »B« JE 900 €.
Zahŕňa 33 h v učebni ( 32 h zákon o cestnej premávke + 1 h o údržbe vozidla) a 38 h jázd (8 h na cvičisku vo výcvikovom vozidle,
nie na trenažéri + 30 h v cestnej premávke). Okrem ceny kurzu sa osobitne platí: kurz prvej pomoci 25 €,
kolok za skúšku 50 €, kolok za vodičský preukaz 10 €.
T E S T
Urobte si cvičný test, ktorý nájdete na stránke:
www.dobryvodic.sk
K O N T A K T • S Í D L O

   
OBCHODNÉ MENO A ADRESA:
Ing. Tibor Kostyál - Autoškola KOSTYÁL
IČO: 11 731 982; DIČ: 1028338949
Adresa autoškoly: T. G. Masaryka 4032/27, 940 70 Nové Zámky

SÍDLO UČEBNE, KANCELÁRIE A CVIČISKA:
Mostná 5609/11 - Sihoť, 940 65 Nové Zámky
KONTAKT:
mobil: 0905 350 407
e-mail: tibor.kostyal@nextra.sk
www.kostyal.sk
 
F O T O G A L É R I A


-
Z NÁŠHO FOTOARCHÍVU