Aktuálny cenník
Skupina
Cena
B
520
Kondičné jazdy 60 min.
20
Okrem ceny kurzu sa následne osobitne platí:
kurz prvej pomoci 22 €, kolok za skúšku 33 € a
kolok za vodičský preukaz 6,50 €.