TERMÍNY KURZOV:
05. 10. 2019 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 550 €)
16. 11. 2019 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 550 €)
04. 01. 2020 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 600 €)
15. 02. 2020 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 600 €)
28. 03. 2020 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 600 €)
09. 05. 2020 - v sobotu o 9.00 hod. (cena 650 €)
TRVANIE: 3 mesiace (1,5 mes. teória + 1,5 mes. jazdy)
-
TEORETICKÁ VÝUČBA
sa koná každú stredu od 15.00h
do 17.30h
a každú sobotu od 9.00h do 11.30h.
Spolu 33 hodín (11 x 3 vyuč. hodiny) zahŕňa vysvetľovanie:
pravidiel cestnej premávky,dopravných značiek a
dopravných situácií (križovatiek).
Prednášky oživujú audiovizuálne učebné pomôcky: video,
DVD, fotografie, grafické ilustrácie.


UČEBNICU zapožičiame každému žiakovi v deň začatia kurzu.
-
BONUS AUTOŠKOLY V TEORETICKEJ PRÍPRAVE!

Každý štvrtok od 14.00h do 17.30h precvičujeme skúšobné testy.
-
PRAKTICKÝ VÝCVIK sa koná denne od 7.30h do 19.00h a v sobotu od 7.30h do 12.00h. Výcvik zahŕňa oboznámenie s vozidlom, jazdy a údržbu. Začína 3 týždne po začatí kurzu, po polovici teoretickej výučby. Rozvrh hodín jázd dohodneme so žiadateľom podľa jeho časových možností.
-
KURZ PRVEJ POMOCI vykonáva pre nás Slovenský Červený kríž. Trvá jeden deň (8 vyučovacích hodín) a autoškola Vám naň zabezpečí konkrétny termín.
-
SKÚŠKY sú mesačne 2-krát a ich termíny záväzne určuje
okresný dopravný inšpektorát. Na skúšku prihlasuje
žiadateľa autoškola po absolvovaní vodičského kurzu.

-
Bližšie informácie na mobile č. 0905 350 407
JUDr. Adriana Košťálová,
manažérka autoškoly
 
 
 
Stiahnite si tlačivo prihlášky na kurz TU...