Prihlášku na vodičský kurz získate osobne
v autoškole počas úradných hodín - pozri Kontakt.

Okrem prihlášky Vám v autoškole odovzdáme tlačivo
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
, ktoré
musí pred nástupom do kurzu potvrdiť Váš lekár.
Preto je potrebné prísť po tlačivá v časovom predstihu.

Prihlasovanie telefonicky:

len na mobile 0905-350407
JUDr. Adriana Košťálová,
manažérka autoškoly


Ďakujeme za Váš záujem o účasť
na kurzoch našej autoškoly.